Ineo Tech oferuje dwuekranowy wyświetlacz dla sprzedawców detalicznych

Ineo Tech Corp., twórca i operator sieci Ineo Media Network, cyfrowego rozwiązania reklamowego i analitycznego dla sprzedawców detalicznych, wydał pierwszą dwuekranową wersję swojej technologii wyświetlania, pod marką Ineo Welcoming System DUO, zgodnie z prasą firmy wydanie.

„Od pierwszego dnia, w którym zainstalowaliśmy nasz opatentowany program powitalny Ineo w sklepie detalicznym, otrzymaliśmy prośby o wersję z cyfrowym wyświetlaczem z każdej strony” – powiedział Greg Watkin, założyciel i prezes Ineo. „Teraz, gdy instalujemy systemy w większych sklepach, obsługiwanych przez krajowych i międzynarodowych sprzedawców detalicznych, możliwość gwarantowała nam poświęcenie czasu i wysiłku na opracowanie wersji dwuekranowej. Nasz zespół zajął się bardzo trudnym problemem inżynieryjnym i wykonał niesamowitą pracę, dostarczając produkt, który spełnia wszystkie wymagania wiodącego systemu zapobiegania stratom w ramach elektronicznego nadzoru artykułów oraz dwa duże, jasne ekrany reklamowe do wyświetlania reklam z naszej sieci sprzedaży detalicznej.”

System powitalny Ineo DUO wykorzystuje tę samą technologię, którą firma pierwotnie zaprojektowała dla systemu powitalnego Ineo, która pozwala mu działać zarówno w paśmie częstotliwości akustyczno-magnetycznej 58 kHz, jak i w paśmie częstotliwości 8,2 MHz.

Technologia zachowuje ten sam podstawowy współczynnik kształtu oryginalnego systemu powitalnego Ineo, co pozwala na wizualną jednolitość w sklepie detalicznym. System powitalny Ineo DUO ma taką samą wysokość i szerokość jak standardowy program powitalny Ineo i jest grubszy o 1¼ cala.