Morgan Stanley obniża rating Levi Straussa, ponieważ niekorzystne czynniki makroekonomiczne wywierają presję na zyski