Morgan Stanley obniża rating Levi Straussa, ponieważ niekorzystne czynniki makroekonomiczne wywierają presję na zyski

Według Morgana Stanleya perspektywy dla Levi Straussa są niejasne. „Niepewność makro + podwyższone zapasy odzieży mogą…

Cowen obniża ocenę Kohla, ponieważ inflacja uderza w konsumentów o średnich dochodach

Cowen powiedział, że rosnąca presja inflacyjna na Kohl’s i jego głównego konsumenta może oznaczać kłopoty dla…